NICECNX

ABOUT the Artist

NICECNX แรปเปอร์/นักร้อง เป็นชื่อที่แสดงถึงความภาคภูมิใจที่เขามาจากเมืองเชียงใหม่และอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเขามาจากที่ไหน เขาจึงรวมชื่อของเขาระหว่าง “Nice” กับ CNX ที่เป็นตัวย่อของเมืองเชียงใหม่เข้าด้วยกัน และตอนนี้เขาเป็นที่รู้จักในชื่อ NICECNX เขาเริ่มเขียนเพลงเมื่ออายุ 15 ปีกับกลุ่มที่ชื่อว่า so4 ซึ่งได้รับการยอมรับทางออนไลน์และเข้าร่วมรายการทีวีโชว์ “SHOW ME THE MONEY”

Show Filter
Sort By:
Best selling
  • Featured
  • Best selling
  • Alphabetically, A-Z
  • Alphabetically, Z-A
  • Price, low to high
  • Price, high to low
  • Date, old to new
  • Date, new to old

No products found!

BACK TO HOMEPAGE